Tietosuojaseloste: Jäsentiedot

1. Rekisterinpitäjä

Vauvakassiyhdistys Vaaka ry

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Vaaka ry:n jäsenvastaava, yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Vauvakassiyhdistys Vaaka ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kuten yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen, kokouskutsujen lähettämiseen ja jäsenmaksujen laskuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Vaaka-alue, johon jäsen kuuluu
  • Yhdistykseen liittymisvuosi
  • Jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään yhdistyksen jäseneltä itseltään, yleensä sähköisessä muodossa.

7. Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen ulkopuolelle.

8. Jäsenrekisterin suojaaminen

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa salasanalla suojattuna. Rekisteri on vain yhdistyksen kulloisenkin jäsenvastaavan hallussa.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa tarkastaa häntä koskevat Vauvakassiyhdistys Vaaka ry:n jäsenrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna yhdistyksen jäsenvastaavalle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen yhdistyksen tiedottamiseen ja toimintaan liittyvissä asioissa ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsenvastaavaan.

10. Tietojen säilyttäminen

Jäseneltä kerätyt henkilötiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden voimassaolon ajan. Mikäli jäsen eroaa yhdistyksestä, jäsentiedot säilytetään jäsenrekisterissä yhdistyksestä eroamista seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka, jonka jälkeen kaikki eronnutta jäsentä koskevat tiedot poistetaan.

Yhdistyksestä eroavalla jäsenellä on halutessaan oikeus pyytää poistamaan kaikki henkilötietonsa jäsenrekisteristä välittömästi jäsenyyden päättymisen yhteydessä.